Furnizorul de servicii de telecomunicații trebuie:

  • să vă dea un contract scris, cu informații despre tarifele și taxele aplicabile
  • să indice nivelurile minime de calitate a serviciului
  • să vă dea informații detaliate despre durata contractului și condițiile de reînnoire a acestuia

Mai multe informații se pot găsi AICI.