[RO]

Salutare, drag membru al comunității InfoCons,

InfoCons îți acordă acum recompense dacă ai cont în Aplicația InfoCons și realizezi acțiuni zilnice prin care acumulezi puncte și poți atinge niveluri diferite.

Sper că folosești cu spor Aplicația InfoCons și că îți este utilă! Dacă încă nu ești membru al comunității InfoCons sau nu ai un cont creat în cadrul Aplicației, nu poți avea acces la noile funcții ale Aplicației!

Te rog să nu uiți să îți actualizezi aplicația intrând în „magazinul” din care ai descărcat- o!

Aplicația gratuită de protecția consumatorilor InfoCons a fost îmbunătățită și îți pune la dispoziție noi funcționalități

Ce este nou în Aplicația InfoCons ?

Posibilitatea de a primi “recompense” prin realizarea unor acțiuni zilnice și/sau unice, disponibile în secțiunea Contul meu, astfel :

– 10 puncte minim zilnic pentru 1 produs adăugat în baza de date InfoCons. Punctele nu se cumulează dacă adaugi mai mult de 1 produs într-o singură zi. Poți face acest lucru în momentul în care după scanarea codului de bare a unui produs alimentar primești mesajul – Atenție – Acest produs nu a putut fi identificat ! . Este obligatoriu să încarci denumirea produsului și minim o fotografie a acestuia.

– 10 puncte pe care le poți câștiga o singură dată în momentul în care completezi informațiile în secțiunea – Alegerea mea. Îți poți  personaliza aplicației în funcție de preferințele de consum: număr maxim de E-uri și tipul acestora, cantitatea maximă de sare, cantitatea maximă de zahăr, tipul de alergeni și cantitatea maximă de calorii, scor InfoScore minim, scor Pro InfoScore minim, scor Eco InfoScore minim.

–  5 puncte zilnic pentru scanarea a minim 5 coduri de bare ale produselor alimentare și identificarea acestora în baza de date InfoCons.

– 2 puncte zilnic pentru scanarea a minim unui  QRcode de pe eticheta de eficiență energetică a produselor electronice și electrice din următoarele categorii : frigidere, mașini de spălat vase , mașini de spălat haine, uscătoare, Televizioare și monitoare pentru computere

– 1 punct zilnic pentru accesarea secțiunii  Alerte.

Nu uita: OPINIA TA CONTEAZĂ! Așteptăm sugestii de îmbunătățire sau problemele identificate de tine pe adresa de mail: aplicatie@infocons.ro

[EN]

Hello, dear member of the InfoCons community,

InfoCons now grants you rewards if you have an account in the InfoCons App and perform daily actions to accumulate points, reaching different levels.

I hope you use the InfoCons App extensively and find it useful! If you are not yet a member of the InfoCons community or do not have an account created within the App, you cannot access the new features of the App!

Please remember to update your application by accessing the “store” from which you downloaded it!

The free consumer protection application InfoCons has been enhanced and provides you with new functionalities.

What’s new in the InfoCons App?

The ability to receive “ rewards” by performing daily and/or unique actions, available in the My Account section, as it follows:

– 10 points daily for adding 1 product to the InfoCons database. Points do not accumulate if you add more than 1 product in one day. You can do this when, after scanning the barcode of a food product, you receive the message – Attention – This product could not be identified ! . It is mandatory to upload the product name and at least one photograph of it.

– 10 points that you can earn only once when you complete the information in the “ My Choice” section. You can customize the app according to your consumer preferences: maximum number and type of additives, maximum quantity of salt, maximum quantity of sugar, type of allergens, maximum quantity of calories, minimum InfoScore, minimum Pro InfoScore, minimum Eco InfoScore.

– 5 points daily for scanning a minimum of 5 barcodes of food products and identifying them in the InfoCons database.

– 2 points daily for scanning a minimum of 1 QR code from the energy efficiency label of electronic and electrical products from the following categories: refrigerators, dishwashers, washing machines, dryers, televisions, and computer monitors.

– 1 point daily for accessing the Alerts

Don’t forget: YOUR OPINION MATTERS! We await suggestions for improvement or issues identified by you at the email address: aplicatie@infocons.ro.